Privacyverklaring EMPORTE Wellness

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Bijgewerkt op: 03-07-2024

1. Privacy beleid Emporte Wellness 

Emporte Wellness is een klein bedrijf, gevestigd in Den Dungen. Wij verstrekken materiaal aan onze klanten, waarbij sauna’s op maat en volledig naar wens gebouwd en ingericht kunnen worden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, verder persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

Telefonisch: 073 - 20 20 040 
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
E-mail: info@emporte.nl 
Post: Emporte Wellness, Friezenstraat 4A, 5249JS Rosmalen

2. Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruik van onze diensten en producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten u kiest te gebruiken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Naam 
 • Adres 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • IBAN 
 • Leeftijd 
 • Klantnummer 
 • Telefoonnummer 
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
 • Financiële gegevens ( betaalhistorie, openstaande rekeningen etc.) 

3. Doeleinden 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt: 

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via telefonisch contact of bezoek van één van onze winkels 
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. 
 • Om uw klacht over onze diensten of uw reactie op een klacht te verwerken. 
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren 
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch. 
 • Om onze website te verbeteren  

4. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, indien dat noodzakelijk is voor de levering van of dienstverlening rond de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

5. Profilering en cookies 

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens op uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op of via onze website www.emporte.nl 

6. Beveiliging en opslag van persoonsgegevens 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. 

7. Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 

8. Minderjarigen 

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

10. Inzage en wijzigen van jouw gegevens 

Voor inzage in en het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de administratie van Emporte Wellness via de volgende gegevens: 

Telefonisch: 073 - 20 20 040 
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 E-mail: info@emporte.nl 
Post: Emporte Wellness, Het Schild 33B 5275EB Den Dungen 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 

11. Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

12. Inwerkingtreding 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 april 2018